8.5
gevolgen
oplossingen

Het klimaatscenario RCP 8.5 komt in de media. Maar hoe!?

Krantenkop 29 januari 2020: 'Kwart klimaatonderzoeken veel te pessimistisch over de toekomst.'

“De opwarming gaat hard, maar zó hard nou ook weer niet. Talloze studies naar de gevolgen van klimaatverandering gaan uit van een CO2-uitstoot die veel meer oploopt dan energie-experts reëel achten. Daardoor schetsen ze een veel somberder beeld van klimaatverandering dan gerechtvaardigd is.”

Dat stond er vorige week te lezen in “de Volkskrant’ en in De Morgen. Goed nieuws dus, klimaatopwarming zal niet het dramatisch verloop kennen. We mogen, afgaande op de krantenkop, ons ook vragen stellen bij de geloofwaardigheid van klimaatwetenschappers. Als 25% van de wetenschappers de bal misslaan hebben we een probleem. Dan hebben de klimaatsceptici gelijk. Maar laten we wat verder kijken dan de krantenkop alleen.

Volgens een nieuwe prognose van het Internationaal Energie Agentschap (EIA) zal de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen minder zijn dan het IPCC inschat via zijn klimaatscenario RCP8.5. Dat scenario, het RCP, tracht de uistoot en opwarming in de toekomst te voorspellen bij de situatie waar we niets doen aan het klimaatprobleem. Dat RCP8.5 wordt ook wel het ‘Business As Usual’ scenario genoemd.

Zo’n klimaatscenario bestaat uit twee delen: een klimaatmodel en een socio-economisch model. Men noemt deze klimaatscenario’s Integrated Assement Models of IAMs. Dit zijn simpele klimaatmodellen die gecombineerd worden met socio-economische parameters om toekomstige emissies en bijhorende temperatuurstijging te voorspellen. In deze modellen doet men verschillende aannames over bevolkingsgroei, economische groei, de gebruikte energiebronnen om projecties in de toekomst te maken. De verschillende emissiescenario’s van het IPCC, de zogenaamde Representative Concentration Pathway’s of RCPs maken gebruik van allerlei aannames om verschillende scenario’s te produceren zoals in dit geval het betwiste RCP8.5.

We moeten echter onderscheid maken tussen het klimaatmodel aan de ene kant en het socio-economische model aan de andere kant die samen dat klimaatscenario vormen. Je hebt aan de ene kant klimaatwetenschappers die het klimaatmodel leveren en aan de andere kant de economen met hun socio-economisch deel van het scenario. Als deze economen onrealistische aannames maken dan krijg je onrealistische scenario’s. En daar ligt nu net het probleem: er worden onrealistische aannames gemaakt door de economen.

Die onrealistische aannames worden niet alleen gemaakt in het slechts denkbare klimaatscenario zoals in dit geval maar ook in de meest optimistische klimaatscenario’s van het IPCC: de scenario’s die ons beneden 2°C moeten houden, de RCP2.6-scenario’s. Daar worden dan bvb. onrealistische aannames gedaan over het toepassen van technologie zoals Carbon Capture and Storage (CCS). Deze technologie wordt in de optimistische scenario’s toegepast op een onmogelijke schaal en dan krijg je ook onrealistische en dus onbetrouwbare resultaten. Een van de auteurs van de studie waar het krantenartikel is op gebaseerd, Glenn Peters, kaart dit al jarenlang aan maar om de een of andere redenen verschijnt daar niets van in de pers.

De kritiek op klimaatscenario’s (IAMs) is niet nieuw:

“ Wat de computermodellen ons vertellen is dat bij onrealistische aannames alles mogelijk is maar dat bij realistische veronderstellingen het erg moeilijk gaat zijn om emissies te reduceren om 2°C temperatuurstijging te vermijden” David Victor, Professor, School of Global Policy and Strategy, UC San Diego.

“ Wij zullen je zeggen hoeveel kerncentrales je moet bouwen of hoeveel CCS je zal nodig hebben om 2°C te vermijden. Wat wij je niet kunnen zeggen is of dit maatschappelijk haalbaar is, dat is niet aan ons om te zeggen.” Leon Clarke, senior scientist and modeler at the Joint Global Change Research Institute.

Ik wil nog een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Die klimaatscenario’s zijn geen ‘wetenschappelijke’ klimaatmodellen. De echte klimaatmodellen die wetenschappers ontwikkelen en verfijnen zijn van een heel andere orde. De meest complexe computersimulaties zijn de Earth System Models of ESMs. Erg complexe modellen die steeds beter worden zodat ze vandaag het klimaat tot 3 miljoen jaar terug kunnen reproduceren . Deze klimaatmodellen hebben een ijzersterke reputatie en staan in schril contrast tegenover de klimaatscenario’s waar economen aan de knoppen draaien. Door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht worden deze computersimulaties steeds beter en beter… en de resultaten steeds meer onrustwekkend.

De nieuwste versies van deze ESMs geven namelijk meer opwarming. En nog geen klein beetje. De voorspelde opwarming van de nieuwste ESMs ligt buiten de spreiding die het IPCC hanteert. Er zijn steeds meer aanwijzingen, zowel door observaties (data) als door computersimulaties dat de planeet meer gaat opwarmen dan we aanvankelijk dachten. En dat is erg verontrustend.

“We zijn niet bang dat ons model CESM2 het fout heeft,… maar we zijn juist bang dat ons model het juist kan hebben” zegt NCAR wetenschapper Andrew Gettelman. Ook Peter Cox van de universiteit van Exeter bevestigt dat de nieuwste klimaatmodellen een trend vertonen om een hogere klimaatgevoeligheid (ECS) te genereren, hoger dan de 1,5-4,5°C spreiding van het IPCC. ““It seems that the new models with high ECS have more low-level cloud that tends to burn off under climate change, producing an amplifying feedback on warming.”

Mocht ik journalist zijn zou ik een krantenartikel kunnen schrijven met de kop: “Alle klimaatonderzoeken veel te optimistisch over de toekomst.”. Een artikel gebaseerd op werk van klimaatwetenschappers en niet op foute aannames van economen in IPCC klimaatscenario’s. Klimaatwetenschappers die, ter goeder trouw, in hun wetenschappelijke publicaties beroep doen op de klimaatscenario’s van de economen zijn nu kop van jut. De economen die waanzinnige aannames opnemen in hun socio-economische scenario’s en deze verkopen als ‘representatief’ blijven weer buiten schot.

“Economics beats physics” zei professor Anderson ooit in een lezing. Deze stelling lijkt te kloppen als je de krantenkop in de Volkskrant en De Morgen bekijkt.

Deze tekst verscheen eerder op 'Klimaatopwarming, de feiten zonder de franjes'. Een heel interessante blog waar de klimaatopwarming op een heldere manier wordt besproken, steeds op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

dm

 

more

1
oorzaken, gevolgen

Is de mens verantwoordelijk voor de opwarming?

2
oorzaken, gevolgen, oplossingen

De juiste informatie is de start van de oplossing

2
oorzaken, gevolgen, oplossingen

Klimaatupdate: blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

1
oplossingen

Niet het einde van de wereld

get involved

Doe mee: teken de zeespiegel (op +2m) en hang de poster op, zo breng je mensen in contact met de site. Deel je foto van deze actie en/of inspireer ook anderen door de klimaatactie van jezelf of van je school/bedrijf/vereniging hier te delen. 'Bekijk de acties' om je eigen actie te kunnen toevoegen.

bekijk de handleiding

upload uw actie

 

Deze TV-reportage stelt 'Oceans are rising, so get informed' voor:

Bekijk de acties