Universiteit Gent: Meer dan een duurzaamheidsbeleid of -rapport

Vele instellingen en bedrijven publiceren tegenwoordig een duurzaamheidsrapport. Grote organisaties worden er zelfs wettelijk toe verplicht. Op die manier wordt transparant gecommuniceerd over de bedrijfsactiviteiten, over milieukwesties, sociale en personeelszaken, respect voor mensenrechten en corruptiebestrijding.
https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/duurzaamheidsrapporten-zijn-wettelijk-verplicht-voor-grote-organisaties-belgi%C3%AB

Ook de UGent schrijft elke 2 jaar een duurzaamheidsrapport. Net als iedereen geeft de UGent hierin een overzicht van de voorbije activiteiten en toont de evolutie van indicatoren en de vooropgestelde doelstellingen. Daarnaast geeft het UGent-bestuur in het duurzaamheidsrapport aan de buitenwereld te kennen wat hun duurzaamheidsagenda wordt voor de komende jaren en worden hun engagementen van de voorbije jaren geëvalueerd.
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/duurzaamheidsverslag

Op die manier fungeert het duurzaamheidsrapport niet enkel als een mooi PR-document, maar wordt het ook in de organisatie en bedrijfsvoering gebruikt om het UGent-bestuur te herinneren aan hun genomen engagementen.

Maar ondanks deze aanpak blijft die duurzaamheidsagenda veel te behoudsgezind, denkt die maar enkele jaren vooruit en gaat die veel te traag.

Om druk te zetten op dit duurzaamheidsbeleid en die echte systeemveranderingen, die echte transitie voor ogen te houden, is er een denktank Transitie UGent (www.ugent.be/transitie). Deze denktank bestaat uit een 200-tal geëngageerde personeelsleden en studenten, experten en beleidsmedewerkers. Zij komen een 5-tal keren per jaar bijeen en formuleren nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe acties, nieuwe suggesties voor verbetering. Bij de opmaak van de duurzaamheidsagenda voor de komende jaren worden de plannen van de verschillende beleidsdomeinen naast de voorstellen van Transitie UGent gelegd. Op die manier ontstaat er een positieve druk om de duurzaamehidsagenda ambitieuzer in te vullen.
De bundeling van engagement, expertise en beleid zorgt voor een versnelling, al kan die nog best hoger…

En daar springen dan weer onze UGent-activisten op: www.runtheclimate.be

Het samenspel van beleid, Transitie UGent, activisme, … maakt ons sterker.

51.052656250466, 3.7085258541993

persoonlijke actiepunten
beïnvloed je omgeving

get involved

Doe mee: teken de zeespiegel (op +2m) en hang de poster op, zo breng je mensen in contact met de site. Deel je foto van deze actie en/of inspireer ook anderen door de klimaatactie van jezelf of van je school/bedrijf/vereniging hier te delen. 'Bekijk de acties' om je eigen actie te kunnen toevoegen.

bekijk de handleiding

upload uw actie

 

Deze TV-reportage stelt 'Oceans are rising, so get informed' voor:

Bekijk de acties