Het cultureel bedrijvencentrum De Expeditie zet in op samenwerking op vlak van duurzaamheid

De Expeditie is een culturele hub in het Noorden van Gent waar 7 (socio)culturele organisaties samenhuizen. Naast de kantoren van deze organisaties zijn er 3 repetitiezalen en een centrale foyer en keuken. De organisatie heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op volhoudbaarheid door middel van energiemetingen, isolatiewerken en het ombuigen van energiestromen, maar de belangrijkste duurzaamheidstroef in dit gebouw is deze van de samenwerking. Dit cultureel bedrijvencentrum telt maar één personeelslid, maar alle organisaties dragen hun steentje bij – van raden van bestuur tot de werkvloer – om het geheel te laten draaien. Deze insteek werpt ook op ecologisch vlak zijn vruchten af. Elke vierkante meter van het gebouw wordt intensief gebruikt en enkele plekken zijn zelfs multi-inzetbaar waardoor dubbel verbruik vermeden wordt. Er wordt samengewerkt op vlak van catering, logistiek, afvalbeheer, energieverbruik en kantoormateriaal of andere zaken worden in groep besteld zodat er transporten kunnen vermeden worden. Maar ook buiten de grenzen van het gebouw wordt er werk gemaakt van samenwerking. De Expeditie zet zijn deuren open voor volhoudbare initiatieven en er wordt samengewerkt met een duurzame bank en een lokale brouwer aan de overkant van het centrale plein. Sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid is al jaren zeer belangrijk voor verschillende organisaties binnen De Expeditie. De komende jaren wordt er onderzocht hoe De Expeditie ten dienste kan staan van kwetsbare doelgroepen door middel van vrijwilligerswerk, ter beschikking stellen van gratis ruimtes, try outs, …. . Naarmate de werken in en om het gebouw vorderen wil De Expeditie zich meer en meer openstellen voor de buurt.

OVERZICHT:
1. Afval: preventie en recyclage
(2017) Er wordt uitsluitend op gerecycleerd FSC-papier gedrukt. We trachten zo weinig mogelijk te printen. Er wordt standaard recto/verso geprint en zo veel mogelijk in zwart-wit.
(2017) Gebruik en herbruiken van kladbladen i.p.v. Cursusblok.
(2017) Sommige organisaties gebruiken reeds de ‘be green, and keep it on the screen!’- handtekening onderaan hun mail.
(2017) Alle administratieve, promotionele en technische dossiers worden tijdig gearchiveerd in kartonnen dozen, zodat ringmappen en plastiek hoesjes en dergelijke steeds weer hergebruikt kunnen worden.
(2017) In de gemeenschappelijke keuken wordt er zo weinig mogelijk gewerkt met wegwerpmateriaal.
(2017) Bestek, glazen en servies worden afgewassen.
(2017) Indien nodig wordt er bij grote evenementen soms gebruik gemaakt van ecologisch afbreekbare bordjes en bestek.
(2017) Sinds 2014 hebben we ervoor geopteerd om alle afval van de verschillende organisaties samen te laten ophalen door IVAGO waardoor er minder transport nodig is bij de afvalmaatschappij. Alle afval gebeurt strikt gescheiden (REST, PMD, GLAS en PAPIER). Voor andere soorten afval wordt er naar het recyclagepark gegaan door de individuele organisaties.
(2017) Aan de twee ingangen werd er in het verleden geïnvesteerd in rookzuilen zodat peuken niet op de grond terechtkomen.
(2017) Sinds 2016 staat er een compostvat op het dak van het gebouw waar alle groenteafval van de keuken in terecht kan.
(2018) oud brood wordt verzameld voor de lama's van de ouders van één van de medewerkers

2. Beperken van het energieverbruik
(2017) Samenhuizen met 7 organisaties
(2017) Door met meerdere organisaties samen te zitten in één gebouw trachten we om dubbel werk en verbruik te vermijden.
(2017) Het gebouw nog is niet volledig klaar. Daar waar het gebouw reeds afgewerkt is, werd er steeds gekozen om alles zo goed mogelijk te isoleren en warmteverlies zo veel mogelijk tegen te gaan. Zo is de repetitieruimte BOX uitgerust met een up-to-date isolatiepakket. Muren en plafond hebben een 50cm dit akoestisch en thermisch pakket.
(2017) De verwarmingsketel is een hoogrendementsketel met een intelligente besturing. ’s Avonds stopt de verwarming niet volledig. Zo gaat er ’s morgens niet veel energie verloren bij het opstarten. De meeste kantoren beschikken over een overwerkknop zodat er per twee uur kan bijverwarmd worden buiten de kantooruren. In de BOX en de LOODS moeten de gebruikers ook steeds kiezen hoeveel uur ze verwarming willen. Het verwarmingssysteem is tevens zo geprogrammeerd dat de verwarming op twee verschillende tijdstippen in de nacht sowieso uitspringt. Zo wordt vermeden dat de verwarming onnodig de volledige nacht/weekend staat te warmen.
(2017) De verluchting van de repetitieruimtes BOX en LOODS zijn voorzien van een warmtewisselaar. De afgezogen warme vervuilde lucht warmt zo de inkomende koele lucht op. Zo wordt tot 75% van de warmte gerecupereerd die anders verloren gaat door luchtverversing.
(2017) Begin 2015 werd de BOX uitgerust met een complementair LED-verlichtingssysteem.
(2017) In de gang, de toiletten, de douches en de foyer is de verlichting uitgerust met sensoren.
(2017) In sommige kantoren is er geïnvesteerd in verdeeldozen met verklikkerlichtjes waardoor alle stekkers van accu's, opladers, beeldschermen, telefoons met oplaadbakjes en de vele andere toestellen met sluimerstand, met één handige switch uit kunnen gezet worden.
(2017) Bij aankoop van nieuwe printers wordt er gekozen voor een energievriendelijk toestel.
(2018) Via een energieaudit wordt er samen met de onderhoudsfirma gekeken hoe we de energiestromen nog kunnen reduceren.
(2017) Alle lampen in de FOYER werden vervangen door LED's.
(2019) Onze grootste zaal 'LOODS' krijgt vloer en wandisolatie

3. Catering
(2017) Victoria Deluxe kookt ’s middags en tweemaal per week kan iedereen in het gebouw aansluiten bij deze (vegetarische) maaltijd.
(2017) In veel kantoren komt er enkel nog kraantjeswater op tafel.
(2019) Er wordt op een duurzame manier samengewerkt met een lokale bierbrouwer op het terrein

4. Delen en samenaankoop
(2018) de nieuwe coördinator van De Expeditie krijgt een plekje in het kantoor van Miramiro waardoor er ruimtebesparend wordt gewerkt.

5. Duurzaam goed bestuur
(2017) Waar mogelijk wordt er intern zo veel mogelijk materiaal geleend van elkaar. Het beschikbare materiaal wordt eveneens (tegen betaling) ter beschikking gesteld aan externen. Dit brengt met zich mee dat er minder transport naar en van het gebouw moet zijn.
(2017) Vanaf 01.03.2015 maakte De Expeditie in het kader van een groepsaankoop gerealiseerd binnen een Greentrack verband de overstap van Lampiris naar BEE (100% groene stroom – lokale verankering).
(2017) Waar mogelijk wordt er gekozen voor gezamenlijke leveranciers en outsourcing om transport te verminderen (schoonmaak, ICT, ...).
(2017) Vanaf 2015 wordt er voor de aankoop van kantoormateriaal via het raamcontract van de Stad Gent (Green Track) duurzame materialen gekocht bij Lyreco. Er wordt enkel materiaal besteld dat we echt nodig hebben. Er wordt steeds heel gericht besteld op vraag van de werknemers. Door alle aankopen per twee maand te bundelen voor alle organisaties worden er extra transporten uitgespaard.
(2017) De zalen van De Expeditie worden (na intern overleg) gratis ter beschikking gesteld voor volhoudbare initiatieven.

6. Duurzame mobiliteit
(2017) Ons gebouw bevinden zich dicht bij het station Gent-Dampoort, zodat we makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Door deze informatie ook op te nemen in onze communicatie trachten we het autogebruik te ontmoedigen. Er is een bereikbaarheidsfiche gemaakt waarop duidelijk staat welke tram of bus je best kan nemen om het gebouw te bereiken.
(2017) In het gebouw zijn ook douches aanwezig zodat werknemers die met de fiets komen zich indien nodig kunnen douchen.
(2017) We stimuleren het gebruik van fiets en het openbaar vervoer intern en extern.
(2017) Aan medewerkers wordt gevraagd om zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Carpoolen wordt extra gestimuleerd.

7. Duurzame productie en bewust omgaan met materialen
(2017) Voor de nieuwe FOYER is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare en gerecupereerde materialen.
(2017) Bij de op komst zijnde verbouwingen wordt er waar mogelijk gekozen voor ecologische materialen en verf.

8. Financieel beheer
(2017) Voor alle bankverrichtingen van De Expeditie is de vzw aangesloten bij Triodos.

9. Opnemen van onze voorbeeldrol
(2017) We stimuleren het gebruik van fiets en het openbaar vervoer intern en extern.
(2017) In de maandelijkse nieuwsbrief wordt er op geregelde tijdstip promotie gemaakt voor de Ourobouros groentepakketten.
(2017) Via de welkomsbrochure voor de artiesten in residentie worden ondermeer ook onze volhoudbare initiatieven toegelicht. Via deze weg (en mondelinge toelichting) willen we de bezoekers van ons gebouw mee in ons duurzaam verhaal trekken

10. Registratie van gegevens
(2017) De meterstanden van de EGW worden maandelijks manueel opgenomen.
(2017) Meterstanden worden ingegeven via EnergieID.

11. Samenwerken met anderen
(2017) De Expeditie organiseert zelf geen activiteiten, maar de interne partners werken zeer vaak samen met allerhande externe partijen.

12. Sociale rechtvaardigheid
(2017) Sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid is al jaren zeer belangrijk voor verschillende organisaties binnen De Expeditie. De komende jaren wordt er onderzocht hoe De Expeditie ten dienste kan staan van kwetsbare doelgroepen door middel van vrijwilligerswerk, ter beschikking stellen van gratis ruimtes, try outs, …. . Naarmate de werken in en om het gebouw vorderen wil De Expeditie zich meer en meer openstellen voor de buurt.

13. Toegankelijkheid en diversiteit
(2017) Toegankelijkheid en diversiteit staat zeer hoog in de prioriteitenlijst van enkele interne organisaties waardoor dit ook binnen De Expeditie als zeer belangrijk aanzien wordt.

14. Zuinig omgaan met water
(2017) De meeste kantoren worden één maal per week gepoetst, uitsluitend met milieuvriendelijke onderhoudsproducten.
(2017) In de kantoren die beschikken over een vaatwasser wordt deze enkel (waar mogelijk met ecologisch vaatwas- en glansmiddel) opgezet op het moment dat die helemaal gevuld is. Vieze borden en kopjes worden even kort met water gespoeld zodat de vaatwas wat op zich kan laten wachten.
(2017) Voor de schoonmaak van de algemene delen van het gebouw worden uitsluitend biologisch afbreekbare producten gebruikt.
(2018) sommige organisaties installeren een kraantjeswaterverdeler van 'de leiding'


Steven De Jonge
Programmation / Production

Miramiro vzw
Dok Noord 4F/202

51.065807419657, 3.7337989

persoonlijke actiepunten
beïnvloed je omgeving
spring verstandig om met elektriciteit
isoleer, isoleer, isoleer
kies de juiste verwarmingsbron

get involved

Doe mee: teken de zeespiegel (op +2m) en hang de poster op, zo breng je mensen in contact met de site. Deel je foto van deze actie en/of inspireer ook anderen door de klimaatactie van jezelf of van je school/bedrijf/vereniging hier te delen. 'Bekijk de acties' om je eigen actie te kunnen toevoegen.

bekijk de handleiding

upload uw actie

 

Deze TV-reportage stelt 'Oceans are rising, so get informed' voor:

Bekijk de acties